Van Veldhoven (I&M) informeert de Tweede Kamer over gevaarlijke stoffen

Van Veldhoven (I&M) informeert de Tweede Kamer over gevaarlijke stoffen -

Staatssecretaris Van Veldhoven (I&M) heeft een uitgebreide brief naar de Kamer gestuurd over gevaarlijke stoffen. Ze meldt daarin dat RIVM eerder dit jaar een lijst heeft samengesteld met stoffen die nog niet als ZZS zijn aangemerkt, maar die mogelijk wel zeer zorgwekkend zijn. Omdat ze formeel nog niet als ZZS ingedeeld zijn, gelden de bijbehorende verplichtingen ook nog niet. De lijst is bedoeld als hulpmiddel bij vergunningverlening.
 
De Kamer heeft enige tijd geleden de motie Kröger aangenomen die de regering oproept met de industrie afspraken te maken over het uitfaseren van persistente stoffen. In reactie daarop wil Van Veldhoven nu werken aan een afwegings­methodiek waarmee per geval is te bepalen of recycling wenselijk is.  
 
Tevens is er een aangehouden motie die de regering verzoekt om bedrijven te verplichten alle bedrijfsdocumenten over chemische stoffen en de eventuele schadelijkheid te bewaren. De bestaande (Europese) bewaartermijn hiervoor is tien jaar. Na vragen vanuit Nederland heeft de Europese Commissie heeft aangegeven geen reden te zien om dit te verlengen. Ook van de andere EU-lidstaten is geen positieve reactie ontvangen. Daarop heeft Van Veldhoven aangegeven dat een nationale maatregel niet de voorkeur verdient; ze ontraadt de motie.
 
Van Veldhoven gaat tevens kort in op RIVM-onderzoeken naar de aanwezigheid van GenX en PFOA in moestuinen en bij rioolwaterzuiveringsinstallaties. Ze behandelt ook onderzoeken naar rubbergranulaat in kunstgras. Zie hier.

Meer leest u in de VHCP Nieuwsbrief.