Van Veldhoven (I&W) over resultaten beleidsaanpak milieurisico’s en omgevingsveiligheid

Van Veldhoven (I&W) over resultaten beleidsaanpak milieurisico’s en omgevingsveiligheid -

Staatssecretaris Van Veldhoven heeft de Tweede Kamer geïnformeerd (zie hier) over haar beleidsaanpak milieurisico’s en omgevingsveiligheid. Zij gaat o.a. in op de aanpak van bedrijven waar de veiligheidsprestaties achterblijven. Samen met provincies wordt hieraan gewerkt, bijvoorbeeld door bij recidive flink hogere bestuurlijke boetes of lasten onder dwangsom op te leggen. Daarnaast zijn er Regionale Management overleggen (RMO’s) opgericht bestaande uit leidinggevenden van alle inspectiepartners in de regio. Ook de deelname van het OM is voorzien. Deze RMO’s nemen binnen zes regio’s de tactische besluiten over het inspectieprogramma en de (handhavings)aanpak van bedrijven, in het bijzonder de bedrijven die extra aandacht vragen.
 
Daarnaast wordt ingezet op het verbeteren van bedrijven die net niet onder de Brzo-regelgeving vallen. Deze bedrijven worden nu nauwkeuriger in beeld gebracht. De subsidieregeling m.b.t. de Safety Deals wordt nu ook voor dit type bedrijven opengesteld.
 
 
De staatssecretaris gaat ook in op het onderwerp potentiele Zeer Zorgwekkende Stoffen (pZZS). De bevoegd gezagen hebben onderling afgesproken dat deze stoffen in het kader van de vergunningverlening met extra voorzorg worden behandeld. De lijst van pZZS ziet zij daarbij als een hulpmiddel.