Van Veldhoven bespreekt Externe Veiligheid met Tweede Kamer

Van Veldhoven bespreekt Externe Veiligheid met Tweede Kamer -

Tijdens een debat (zie hier) over Externe Veiligheid heeft Staatssecretaris Van Veldhoven aangegeven wat zij de komende vier jaar wil gaan doen. Ze ziet de volgende uitdagingen:

  1. Risico’s zo veel mogelijk voorkomen, door ervoor te zorgen dat processen inherent veilig zijn, het uitfaseren van ZZS en de veiligheidscultuur te versterken. Daarom zet zij in op een programmatische aanpak van ZZS en op het programma Duurzame Veiligheid 2030.
  2. Risico's beheersen. De kwaliteit van de vergunningverlening, toezicht en handhaving wordt versterkt, met extra aandacht voor de categorie bedrijven die net onder de BRZO-grens zitten.
  3. Sanering.
 De staatssecretaris zoekt daarnaast aansluiting bij het Duitse initiatief dat werkt aan criteria om stoffen, waar vergelijkbare zorgen zijn als bij een ZZS (maar nog niet als zodanig zijn aangemerkt), toch te kunnen classificeren als ZZS. Ze verwacht rond de zomer een concreet voorstel, vervolgens moeten de andere lidstaten worden overtuigd.
 
In het debat kwam tevens aan bod dat RIVM werkt aan een lijst met stoffen waarvan een vermoeden bestaat dat het eigenlijk ZZS zijn. De lijst is inmiddels gepubliceerd en bevat potentiele 327 ZZS. Deze bestaat nu naast de lijst met 1.400 stoffen die als ZZS zijn aangemerkt. De lijst met potentiele ZZS is bedoeld als hulpmiddel voor vergunningverlening; de staatssecretaris verwacht dat de regeling voor Best Beschikbare Technieken ook gaat gelden voor de potentiele ZZS. Het VHCP deelt de mening van VEMW (hier) dat de introductie van een lijst met potentiele ZZS niet verstandig is. Van deze lijst is de juridische status niet duidelijk en evenmin is duidelijk hoe moet worden omgegaan door bevoegde gezagen met potentiele ZZS.

Meer leest u in de VHCP Nieuwsbrief.