Verplichting van tags bij handafsluiters

Verplichting van tags bij handafsluiters -

In het BRZO staat in art. 5 dat het bedrijf alle maatregelen moet treffen die nodig zijn om zware ongevallen te voorkomen en de gevolgen voor mens en milieu te beperken. Op basis hiervan eiste SZW in een rechtszaak dat alle handafsluiters zijn voorzien van tags.

De rechtbank gaf SZW hierover gelijk, zie hier. De rechter meent dat de risico’s klein, maar niet geheel ondenkbaar zijn. Dit tag kan duidelijkheid geven over de functie van de afsluiter en zo “voor alle betrokkenen een, wellicht geringe, maar mogelijk toch cruciale bijdrage leveren aan het voorkomen van een zwaar ongeval”. Bovendien zijn de kosten van de tags niet hoog. Het bedrijf heeft beroep ingesteld en dat loopt nog. Het beroep gaat dan met name om de niet veiligheid kritische afsluiters.