Vervoer van gevaarlijke stoffen in 2017 gelijk gebleven

Vervoer van gevaarlijke stoffen in 2017 gelijk gebleven -

Het CBS heeft de vervoerscijfers van gevaarlijke stoffen over 2017 gepubliceerd. In totaal is het gevaarlijke stoffenvervoer via pijpleiding, binnenvaart, wegvervoer en spoorvervoer in 2017 in vergelijking met 2016 nagenoeg gelijk gebleven. In 2017 is het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg met acht procent gegroeid ten opzichte van 2016. Deze groei viel toe te wijzen aan vloeibare geraffineerde aardolieproducten zoals benzine. Over het spoor is juist dertien procent minder gevaarlijke stoffen vervoerd. Zie hier.