Verzoek om informatie over waterstofjodide

Verzoek om informatie over waterstofjodide -

In Brussel wordt er door sommige Lidstaten voor gepleit om waterstofjodide (Hydriodic acid; CAS10034-85-2) aan te merken als drugsprecursor. De stof kan namelijk worden gebruikt om crystal meth mee te maken. Om zijn positie te kunnen bepalen is de FIOD nu op zoek naar informatie over deze stof. Het wil graag weten waarvoor de stof wordt gebruikt en of er in Nederland in grote hoeveelheden legaal wordt verhandeld. Als u hier meer over weet, neemt u dan contact op met het secretariaat.

Meer leest u in de VHCP Nieuwsbrief.