Voorstel Verordening over transparantie en duurzaamheid van risicobeoordelingsmodel

Voorstel Verordening over transparantie en duurzaamheid van risicobeoordelingsmodel -

De Europese Commissie heeft een concept-verordening gepubliceerd voor het verbeteren van het EU-risicobeoordelingsmodel voor de voedselketen. Het voorstel is om o.a. de General Food Law ter verbetering van de governance en aanscherping van de transparantieregels voor de wetenschappelijke onderzoeken die worden gebruikt voor de risicobeoordeling.  Het voorstel wordt voorgelegd aan het Europees Parlement en de Raad. Zie hier.