Voorstel voor hoofdlijnen voor het klimaatakkoord gepresenteerd

Voorstel voor hoofdlijnen voor het klimaatakkoord gepresenteerd -

Op 10 juli is het voorstel voor hoofdlijnen voor het klimaatakkoord gepresenteerd. De hoofdlijnen zijn het resultaat van intensieve besprekingen aan vijf sectortafels die op verzoek van Minister Wiebes zijn ingesteld en tientallen subtafels, werkgroepen, burgerinitiatieven en dergelijke die ook voorstellen of idee├źn hebben aangedragen. De hoofdlijnen richten zich op het terugdringen van de Nederlandse CO2-uitstoot in 2030 naar ten minste 49% ten opzichte van 1990. In het voorstel wordt de rol van de industrie in de circulaire economie geschetst. Het voorstel hecht belang aan het behalen van de tot doel gestelde CO2-emissiereductie waarbij tegelijkertijd de concurrentiepositie van het Nederlandse bedrijfsleven in de wereld behouden blijft. Zie hier.