Voorstel voor import en exportregels voor enkele stoffen

Voorstel voor import en exportregels voor enkele stoffen -

De Europese Commissie heeft een ontwerpvoorstel gedaan om de in- en uitvoer van enkele gevaarlijke chemische stoffen te reguleren op basis van Verordening EU/649/2012. Het ontwerpvoorstel wordt in april besproken en naar verwachting in het tweede semester 2018 gepubliceerd. Het gaat om onderstaande stoffen:
  • Carbofuran (als pesticide)
  • Trichlorfon (als pesticide)
  • Gechloreerde paraffines met een korte keten (als industriële chemicaliën)
  • Tributyltin (als industriële chemische stof)
 Daarnaast lijkt de Commissie het invoerbesluit voor ethyleenoxide te willen herzien. Neem contact op met het secretariaat voor meer informatie.

Meer leest u in de VHCP Nieuwsbrief.