Wijziging Wet voorkoming misbruik chemicaliën

Wijziging Wet voorkoming misbruik chemicaliën -

In het Staatsblad is de wijziging van de Wet voorkoming misbruik chemicaliën gepubliceerd (Wvmc), waarmee de wet in werking treedt. Europese verordeningen stellen regels over het toezicht op (internationale) handel in drugsprecursoren. De Nederlandse wijziging gaat in op de invoering van een meer uitgebreide registratieplicht. Zie hier.