Adviezen over Brexit voor de chemie(distributie)industrie

Adviezen over Brexit voor de chemie(distributie)industrie -

De Engelse associatie voor chemiedistributie, CBA, heeft een uitgebreide presentatie opgesteld over Brexit. De slides gaan specifiek in op de situatie voor chemiedistributeurs. Zie hier.

Ook ECHA heeft adviezen gepubliceerd ter voorbereiding op Brexit. ECHA dringt er bij bedrijven op aan actie te ondernemen om te blijven voldoen aan verplichtingen uit REACH, CLP en biocidenregelgeving. Zie hier.

Daarnaast hebben ook Cefic en de Britse Chemical Industries Association een gezamenlijke briefing uitgegeven. De briefing is gericht op implicaties voor de Britse industrie na de Brexit, maar geeft advies bij de uitdagingen waar chemiebedrijven in zowel de EU als het Verenigd Koninkrijk staan. Zie hier.