Beleidsdoorlichting Omgevingsveiligheid gepubliceerd

Beleidsdoorlichting Omgevingsveiligheid gepubliceerd -

Het beleid van de Rijksoverheid wordt periodiek geĆ«valueerd in een beleidsdoorlichting. Dit geldt ook voor het beleid van het ministerie van IenW. Deze evaluatie van het beleid voor omgevingsveiligheid en milieurisico’s over 2011-2017 is onlangs gepubliceerd. De doeltreffendheid en doelmatigheid van het gemaakte beleid op onderwerpen als REACH/ZZS, Brzo en transport gevaarlijke stoffen is als goed of voldoende aangemerkt. Zie hier.