Besluit wijziging kwik en kwikhoudende producten

Besluit wijziging kwik en kwikhoudende producten -

De Nederlandse regels voor kwik en kwikhoudende producten zijn gewijzigd n.a.v. aanpassing van de Europese kwikverordening. De kwikverordening brengt EU-wetgeving in overeenstemming met het Verdrag van Minamata met het doel de menselijke gezondheid en het milieu te
beschermen. Het bevat een verbod op productie, invoer en uitvoer voor kwikhoudende producten en een verbod op de invoering van nieuwe kwikhoudende producten. Daarnaast bevat de kwikverordening bepalingen voor het beheer van kwikafval. Zie hier.