Consultatie over nieuwe indeling, etikettering en verpakking van stoffen

Consultatie over nieuwe indeling, etikettering en verpakking van stoffen -

De Europese Commissie heeft een voorstel gedaan ter aanpassing van de CLP verordening, dat de de Europese regels over de indeling, etikettering en verpakking van gevaarlijke chemische stoffen bevat. De EC volgt het advies van het Comité risicobeoordeling (RAC) om de geharmoniseerde indeling en etikettering van bepaalde stoffen aan te passen. Voordat de EC de aanpassing goedkeurt, heeft u tot 8 februari de mogelijkheid te reageren op dit ontwerp. Zie hier.
 
 
ECHA heeft daarnaast een derde versie van de ‘Introductory Guidance on the CLP Regulation’ gepubliceerd. Hierin zijn de wijzigingen van de CLP-verordening door de laatste Aanpassing aan de Technische en Wetenschappelijke Vooruitgaan verwerkt. Bovendien is achterhaalde informatie verwijderd. Zie hier.