Consultatie voor wijziging Regeling erkende instanties vervoer gevaarlijke stoffen

Consultatie voor wijziging Regeling erkende instanties vervoer gevaarlijke stoffen -

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een wijziging voor van de ‘Regeling erkende instanties vervoer gevaarlijke stoffen’. In de huidige regeling wordt in een te verlenen erkenning voor concrete handelingen verwezen naar de betreffende randnummers uit het ADR, RID en ADN, die tweejaarlijks Europees worden aangepast. Door de wijziging wordt straks rechtstreeks verwezen naar handelingen waarvoor een erkenning kan worden aangevraagd. Hierdoor behoeft de Nederlandse regeling niet langer tweejaarlijks te worden aangepast. Ook de VLG, VSG en VBG, die betrekking hebben op vervoer over de weg, per spoor en op de binnenwateren, worden aangepast. Hierin zijn de bevoegde autoriteiten aangewezen voor het verrichten van bepaalde handelingen met gevaarlijke stoffen. Reacties op de wijziging kunnen worden ingediend tot en met 5 december 2019. Zie hier.