ECHA: Lidstaten evalueren 74 stoffen in 2020-2022

ECHA: Lidstaten evalueren 74 stoffen in 2020-2022 -

In het kader van het communautaire voortschrijdende actieplan (CoRAP) voor 2020-2022 stelt ECHA voor 74 stoffen door lidstaten te laten evalueren. Als u een van deze stoffen heeft geregistreerd, dient u samen met uw mederegistranten actie te ondernemen en contact op te nemen met de beoordelende bevoegde autoriteit. Dit voorstel is opgesteld omdat het belangrijk is dat informatie over het gebruik actueel is en dat blootstellingsscenario's en bijbehorende blootstellingsschattingen duidelijk worden gedocumenteerd. 14 stoffen zijn gepland om te worden geëvalueerd in 2020 en 60 stoffen worden gepland voor evaluatie in 2021 en 2022. Het Comité lidstaten van ECHA zal het voorstel bespreken en een advies over het ontwerpplan opstellen in februari 2020. Op basis van het advies zal ECHA de CoRAP-update voor 2020-2022 in maart 2020 eventueel goedkeuren en publiceren. Zie hier.