Herziening PGS15 en PGS31: interim-versies

Herziening PGS15 en PGS31: interim-versies -

De PGS-richtlijnen vallen onder het omgevingsrecht en moeten dus passend worden gemaakt voor de nieuwe Omgevingswet. Het lukt echter niet om de PGS-richtlijnen 12, 15, 31 en 33-2 op tijd in Nieuwe Stijl gereed te hebben en deze worden daarom als interim-versie gepubliceerd.
Voor PGS15 was een consultatie gestart voor de omzetting naar Nieuwe Stijl. Namens het VHCP heeft Dré Mevissen gereageerd op de consulatie. De belangrijkste commentaren zien op de stoffen die wel of niet onder de PGS vallen, de ondergrenzen van de PGS en de ruimte voor gelijkwaardige maatregelen en maatwerk.
Begin 2020 wordt voor de PGS31 een interim-versie gepubliceerd. De basis hiervoor is versie 1.1 van de richtlijn die in 2018 werd gepubliceerd, maar de interim-versie wordt wel aangepast om deze te laten aansluiten op het BAL. De planning is om vervolgens in de tweede helft van 2020 een conceptversie te publiceren van de PGS31 in Nieuwe Stijl. Zie hier voor een uitgebreidere toelichting.