Internetconsultatie Omgevingsregeling Omgevingswet

Internetconsultatie Omgevingsregeling Omgevingswet -

De Omgevingsregeling bevat regels die nodig zijn voor de toepassing van de Omgevingswet en de daarbij behorende vier algemene maatregelen van bestuur: het Besluit activiteiten leefomgeving, Besluit bouwwerken leefomgeving, Besluit kwaliteit leefomgeving en het Omgevingsbesluit. De consultatie van de Omgevingsregeling bestaat uit drie onderdelen:
1. Ontwerp regeling (tekst)
2. Ontwerp toelichting (algemeen deel & artikelsgewijs)
3. Aanwijzing en geometrische begrenzing van locaties

Betrokkenen kunnen tot 8 maart reageren op de consultatie. Zie hier.