NVWA wijst op regels voor middelen met fosfonaat

NVWA wijst op regels voor middelen met fosfonaat -

De Europese Commissie heeft bepaald dat middelen op basis van de stof fosfonaat die bestemd zijn voor het gebruik in de land- en tuinbouw alleen op de markt mogen worden gebracht en mogen worden gebruikt als ze zijn toegelaten als gewasbeschermingsmiddel. In Nederland is het Ctgb verantwoordelijk voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen. Zie hier.