Probits (op)nieuw afgeleid voor een aantal stoffen

Probits (op)nieuw afgeleid voor een aantal stoffen -

Veiligheidscontouren rondom bedrijven worden in Nederland berekend met het rekenprogramma “Safeti-NL”. Voor giftige stoffen gebruikt dit programma voor de berekening van de contouren zogenaamde ‘probits’. Dit zijn rekenfuncties om hun impact in kaart te brengen. Tot 7 april kan commentaar worden geleverd op de volgende stoffen via: safeti-nl@rivm.nl:
• Acetoncyaanhydrine CAS-nummer : 75-86-5
• Fluor CAS-nummer : 7782-41-4
• Mierenzuur CAS-nummer : 64-18-6
• Oleum CAS-nummer : 8014-95-7
• Tolueendiisocyanaat CAS-nummer : 584-84-9 en 91-08-7
• Zwaveltrioxide CAS-nummer : 7446-11-9
• Zwavelzuur CAS-nummer : 7664-93-9