Regelgeving vervoer gevaarlijke stoffen 2019

Regelgeving vervoer gevaarlijke stoffen 2019 -

Per 1 januari 2019 is de internationale regelgeving voor het vervoer van gevaarlijke stoffen weer herzien. Tot 1 juli 2019 mogen de oude regels van de ADR, RID en ADN nog gehanteerd worden, vanaf 1 juli gaat de regelgeving ADR, RID en ADN 2019 in. Zie hier.