SZW-lijst kankerverwekkende stoffen geactualiseerd

SZW-lijst kankerverwekkende stoffen geactualiseerd -

In de Staatscourant is de volgende versie gepubliceerd van de lijst met kankerverwekkende stoffen en processen als bedoeld in artikel 4.11 van het Arbeidsomstandighedenbesluit. Het Ministerie van SZW houdt een lijst bij van kankerverwekkende stoffen ingedeeld in categorie 1A of 1B als bedoeld in bijlage I van de CLP verordening. Zie hier.