Tegengaan voedselfraude door Europese databank

Tegengaan voedselfraude door Europese databank -

Een gemeenschappelijke Europese databank van onderzoeken uit de voedselbevoorradingsketen wordt opgezet om de transparantie van voedselrisicobeoordelingen te verbeteren. Zie hier.