Van Veldhoven spreekt met de Kamer over financiële zekerheid

Van Veldhoven spreekt met de Kamer over financiële zekerheid -

In debat met de Tweede Kamer sprak Staatssecretaris Van Veldhoven (I&W) over onderwerpen gerelateerd aan de leefomgeving. Het ging vooral over onderwerpen die voor de chemiedistributie niet direct van belang zijn. Wel kwamen milieudwangsommen, stoffenbeleid en financiële zekerheidstelling kort ter sprake.
 
De staatssecretaris meldt dat zij aan de slag is met een voorstel voor uitwerking van een stelsel voor financiële zekerheidstelling. Daarbij kijkt zij o.a. naar de mogelijkheid om financiële zekerheidstelling verplicht te stellen voor Brzo-bedrijven. Tevens kijkt zij of er een regeling kan worden ingesteld voor net niet Brzo-bedrijven. Zij komt nog voor de zomer met een voorstel.
 
Daarnaast vinden verschillende Tweede Kamerleden het onwenselijk voor omwonenden dat als bedrijven een milieudwangsom opgelegd krijgen, dit fiscaal aftrekbaar is. Milieudwangsommen kunnen worden opgelegd nadat bedrijven schade hebben gemaakt aan de omgeving. De Staatssecretaris geeft aan dat er een is onderscheid is tussen een dwangsom ter stimulering van de naleving (aftrekbaar) en de dwangsom als boete (niet aftrekbaar). Zij belooft dit systeem van verschillen in fiscale aftrekbaarheid te bespreken met de Staatssecretaris van Financiën, omdat ook deels de verantwoordelijkheid bij dat ministerie ligt.

Tot slot geeft de staatssecretaris aan dat zij op Europees niveau inzet op o.a. het uitfaseren van ZZS, ontwikkeling van een methode voor berekening van combinatie-effecten, beperking van blootstelling aan hormoonverstorende stoffen en classificatie van GenX op Europees niveau als ZZS.