Veertien veiligheidsposters

Veertien veiligheidsposters -

De Commissie Responsible Care heeft veertien veiligheidsposters ontworpen die specifiek zijn gericht op de medewerkers die daadwerkelijk met de gevaarlijke stoffen werken.  Iedere poster bevat een belangrijk voorschrift om veiligheid in de opslaghal te vergroten. Tijdens de laatste RC-klankbordgroepbijeenkomst hebben de deelnemers reeds de posters in ontvangst mogen nemen. De posters zullen tevens worden uitgedeeld tijdens de ALV op 25 maart.  Zie hier.