Versterking preventie gevaarlijke stoffen op de werkplek

Versterking preventie gevaarlijke stoffen op de werkplek -

Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) en Staatssecretaris Van Ark (SZW) zetten in op versterking van het preventiebeleid en intensivering van toezicht en handhaving, wat moet leiden tot maximale preventie van blootstellingen aan Chroom VI en andere gevaarlijke stoffen op de werkplek. Zo richt het programma ‘Preventie Beroepsziekten’ zich op bewustwording en het ondersteunen van werkgevers in hun aanpak. Daarnaast wordt gekeken naar het functioneren en de inrichting van de arbobeleidscyclus, met name in het mkb. Zie hier.