Zes nieuwe stoffen toegevoegd aan kandidaatslijst van zeer zorgwekkende stoffen

Zes nieuwe stoffen toegevoegd aan kandidaatslijst van zeer zorgwekkende stoffen -

ECHA heeft zes nieuwe stoffen toegevoegd aan de kandidaatslijst van zeer zorgwekkende stoffen (SVHC’s) voor autorisatie. De zes stoffen zijn: 2,2-bis(4'-hydroxyphenyl)-4-methylpentane, Benzo[k]fluoranthene, Fluoranthene, Phenanthrene, Pyrene en 1,7,7-trimethyl-3-(phenylmethylene)bicyclo[2.2.1]heptan-2-one. De lijst bevat nu 197 stoffen in totaal. Zie hier.