Brief Inspectie SZW inzake Coronavirus

Brief Inspectie SZW inzake Coronavirus -

I-SZW heeft het VHCP een brief gestuurd over het kunnen melden van signalen en meldingen kunnen doen en wat de inspectie hiermee doet. Tot begin mei heeft de inspectie zo’n 500 meldingen ontvangen die met Corona verband houden. De meldingen zijn divers en gaan bijvoorbeeld over zieke collega’s op de werkvloer, verplicht blijven werken, geen afstand kunnen houden, geen beschermende middelen om te werken. De meldingen komen binnen uit verschillende sectoren. Alle meldingen die binnenkomen worden zoals gebruikelijk bekeken. Er wordt contact gezocht met de melder of werkgever. Indien er handhavend moet worden opgetreden wordt contact opgenomen met gemeenten of politie.

I-SZW doet het verzoek om bij concrete klachten en meldingen over het Coronavirus in relatie tot arbeid contact op te nemen. Er is een speciaal webformulier gemaakt voor Corona-gerelateerde werksituaties. Het formulier is te vinden op: https://www.inspectieszw.nl/melden/corona.