Consultatie identificatie van zeer zorgwekkende stoffen

Consultatie identificatie van zeer zorgwekkende stoffen -

Stoffen die ernstige en onomkeerbare gevolgen kunnen hebben voor de gezondheid van de mens en voor het milieu, kunnen worden geïdentificeerd als zeer zorgwekkende stoffen. Als vastgesteld wordt dat een stof een ZZS is, wordt het opgenomen in de lijst van stoffen waarvoor toestemming (autorisatie) moet worden aangevraagd. Momenteel vindt er een consultatie plaats naar de volgende twee stoffen voor het toevoegen aan de lijst:

  • Dioctyltindilauraat, stannaan, dioctyl-, bis (cocoacyloxy) derivaten, en alle andere stannaan, dioctyl-, bis (vetacyloxy) derivaten, waarin C12 het overheersende koolstofgetal van de vetacyloxygroep is;
  • bis (2- (2-methoxyethoxy) ethyl) ether.
U kunt reageren tot 16 oktober. Zie hier.