Ctgb: Alleen bij hoge uitzondering uitstel voor dossier

Ctgb: Alleen bij hoge uitzondering uitstel voor dossier -

Ctgb: Alleen bij hoge uitzondering uitstel voor dossier
De Covid 19-crisis kan in uitzonderlijke gevallen leiden tot vertraging in de dossiervorming. Het Ctgb neemt een verzoek om uitstel alleen in behandeling wanneer het zeer goed onderbouwd is en gerelateerd aan COVID 19. De aanvrager dient te beargumenteren waarom en hoeveel tijd extra nodig is, het liefst met ondersteunende documentatie van uitvoerende laboratoria en een toelichting welke acties al ondernomen zijn om de vertraging te voorkomen en te beperken. Hierbij wordt de Commissie gevolgd dat lengte uitstel, reden en oorspronkelijke reactietermijn in verhouding moeten zijn. Er wordt slechts één keer uitstel gegeven gedurende een korte periode (maand/enkele maanden). Zie hier.