EU-lidstaten melden illegale en niet-effectieve ontsmettingsmiddelen

EU-lidstaten melden illegale en niet-effectieve ontsmettingsmiddelen -

Twintig EU-landen hebben aan ECHA en de Europese Commissie gemeld dat de COVID-19-pandemie heeft geleid tot een groter aantal niet-conforme (hand) desinfectiemiddelen op de markt. Velen van hen meldden gevallen van ontsmettingsmiddelen die niet over de vereiste autorisatie of vergunning beschikken, of die geen gevarenetikettering hebben. Veel landen gaven ook aan producten te hebben gevonden waarvan werd beweerd dat ze ontsmettingsmiddelen waren, maar die een formulering hadden die niet voldoende effectief kan zijn tegen virussen. Nationale handhavingsinstanties ondernemen maatregelen om de burgers te beschermen tegen de risico's van illegale en ondoeltreffende producten. Zie hier.