EU verordening wederzijdse erkenning van goederen

EU verordening wederzijdse erkenning van goederen -

Onlangs is in Europa een nieuwe verordening (EU/2019/515) aangenomen ter stimulering van wederzijdse erkenning van goederen die in een andere lidstaat rechtmatig in de handel zijn gebracht. Er worden nieuwe procedures geïntroduceerd om het eenvoudiger te maken voor om goederen die al in een lidstaat in de handel zijn gebracht ook in andere lidstaten aan te bieden. Om uitvoering te geven aan de nieuwe verordening is een nieuw Warenwetbesluit gepubliceerd. Zie hier.