Het delen van informatie over de export van schadelijke chemicaliën blijft toenemen

Het delen van informatie over de export van schadelijke chemicaliën blijft toenemen -

Uit het tweede rapport van ECHA over de werking van de verordening betreffende voorafgaande geïnformeerde toestemming (PIC) blijkt dat de regelgevende maatregelen die in de EU zijn genomen om het gebruik van verschillende gevaarlijke chemicaliën ernstig te beperken, de verplichting tot kennisgeving van uitvoer hebben uitgebreid en hebben geresulteerd in een record aantal meldingen in 2019. Meldingen van EU-bedrijven om bepaalde gevaarlijke chemicaliën buiten de EU te exporteren, zijn de afgelopen drie jaar gestaag toegenomen. In 2019 werden meer dan 10 000 meldingen verwerkt - een stijging van ongeveer 35% ten opzichte van 2016. Zie hier.