Inspectie SZW vernieuwt tools voor zelfinspectie

Inspectie SZW vernieuwt tools voor zelfinspectie -

De zelfinspectietools van Inspectie SZW zijn vernieuwd. Hiermee kan door de ogen van een inspecteur worden gekeken naar de eigen organisatie. De vernieuwde tools behandelen vier hoofdthema’s waarop de I-SZW toezicht houdt: Gezond & Veilig werken, Eerlijk Werken, Werken met gevaarlijke stoffen en Werkdruk en ongewenst gedrag.

Elke zelfinspectietool bestaat uit meerdere stappen en vragen die met ‘ja’, ‘nee’ of ‘nog checken’ worden beantwoord. Hieruit volgt een persoonlijk overzicht met verbeterpunten, waarmee een goede indruk verkregen wordt hoe een bedrijf ervoor staat en op welke punten nog actie moet worden ondernemen. Zie hier.