Lijst met potentiƫle ZZS bijgewerkt

Lijst met potentiƫle ZZS bijgewerkt -

Het RIVM heeft de lijst met potentieel Zeer Zorgwekkende Stoffen bijgewerkt en gepubliceerd. Er staan nu 311 stoffen op de lijst met potentieel Zeer Zorgwekkende Stoffen. Van deze stoffen is nog niet zeker of deze ook daadwerkelijk zeer zorgwekkend zijn. Wel kunnen bevoegde gezagen al rekening houden met de lijst in bijvoorbeeld vergunningsverleningstrajecten. Zodra meer gegevens over deze stoffen beschikbaar zijn, is vast te stellen of ze als ZZS zijn aan te merken. Sinds de vorige versie (mei 2020) zijn 28 stoffen aan de lijst toegevoegd en 31 van de lijst verwijderd. Zie hier.