Nieuw beleid ECHA met betrekking tot dossierupdates tijdens de stoffenbeoordeling

Nieuw beleid ECHA met betrekking tot dossierupdates tijdens de stoffenbeoordeling -

Vanaf 14 april 2020 begint ECHA met het toepassen van een nieuw beleid met betrekking tot dossierupdates tijdens de stoffenbeoordeling.

Nadat ECHA aan registranten een ontwerpbesluit voor commentaar heeft gestuurd, houden ECHA en de evaluerende lidstaten bij hun besluitvorming geen rekening meer met latere dossierupdates. Registratiedossiers moeten immers te allen tijde de beste kennis van registranten weerspiegelen en de meest actuele informatie bevatten, met name over de blootstelling en het gebruik van de stof.

Als registranten na ontvangst van een ontwerpbesluit nieuwe relevante informatie over hun stof hebben, moeten zij deze via hun opmerkingen bij het ontwerpbesluit indienen. De autoriteiten nemen de opmerkingen in overweging en wijzigen het ontwerpbesluit indien nodig. Zie hier.