Nieuw VHCP-logo gepresenteerd

Nieuw VHCP-logo gepresenteerd -

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van het Verbond op 25 mei jongstleden is het nieuwe logo van het VHCP gepresenteerd. Met het nieuwe logo wil het VHCP nog effectiever zijn boodschap overbrengen namens de Nederlandse chemiedistributie. Gekozen is niet alleen voor een frisse, eigentijdse kleur, maar ook is besloten alleen de naam VHCP te gebruiken, zonder de afkorting. Als slogan is gekozen voor 'chemie van verbinden'. Het nieuwe logo wordt doorgevoerd in alle VHCP-uitingen, zoals drukwerk, website en nieuwsbrief.