Nieuwe datum inwerkingtreding Omgevingswet

Nieuwe datum inwerkingtreding Omgevingswet -

Minister Ollongren (Binnenlandse Zaken) heeft de afgelopen weken met de bestuurlijke koepels afgewogen wat een realistische datum is voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Het gezamenlijke voorstel is dat de Omgevingswet per 1 januari 2022 inwerking treedt. Na de zomer zal zij met het Parlement in gesprek gaan en indien het parlement akkoord is met de voorgestelde datum, zal daarna de implementatie centraal staan. Deze datum geeft volgens de minister voldoende ruimte om het wetgevingsproces af te ronden, het DSO op te leveren, de regelgeving goed te implementeren en ermee te oefenen. Zie hier.