Preventie van (beroeps)ziekten door meer zicht op blootstelling

Preventie van (beroeps)ziekten door meer zicht op blootstelling -

TNO stelt dat beroepsmatige blootstelling aan gevaarlijke stoffen voor circa 5% bijdraagt aan de totale ziektelast in Nederland, dat is vergelijkbaar met bijvoorbeeld obesitas. Jaarlijks sterven alleen al aan de gevolgen van deze blootstelling tijdens hun werk, circa 4000 (oud-) medewerkers en wordt een veelvoud ziek. Onlangs werd vanuit TNO en de Universiteit Utrecht een artikel gepubliceerd waarin zij de kansen beschrijven van toepassing van het exposoom concept voor meer effectieve preventie van (beroeps)ziekten. Met exposoom wordt gedoeld op de combinatie van alle blootstellingen. Zie hier.