Productnotificatie van mengsels in 2021

Productnotificatie van mengsels in 2021 -

Vanaf 1 januari 2021 zal ook voor Nederland de productnotificatie via de PCN-portal bij ECHA verlopen. Het gaat hier om de aanmelding van gevaarlijk ingedeelde mengsels bij het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC). Mengsels die vanaf 1 januari 2021 worden aangemeld dienen voorzien te worden van een UFI-code. Als een mengsel vóór 1 januari 2021 wordt aangemeld, dan hoeft nog geen UFI op de verpakking te zetten. In dat geval kunt u gebruikmaken van de overgangsperiode. Vanaf 1 januari 2025 moet een UFI-code op het product zitten, of eerder wegens een update, bijvoorbeeld omdat de samenstelling van het product aanpast.
Ook als u een mengsel na 1 januari 2021 in de handel brengt, maar de aanmelding vóór 1 januari 2021 heeft gedaan (naar keus via de huidige of nieuwe manier) kunt u van deze overgangsperiode gebruikmaken.