Safety Delta Nederland

Safety Delta Nederland -

In september 2018 is een ambitiedocument ondertekend door de (petro)chemische industrie, wetenschap en overheid om onder de noemer van Safety Delta Nederland (SDN) gezamenlijk als 3-helix partners te werken aan de veiligste (petro)chemische industrie ter wereld. SDN is een voorzetting van het programma Duurzame Veiligheid 2030 (DV2030) en richt zich naast samenwerking tussen de partners op innovatie en het delen van kennis. In eerste instantie zal de focus hierbij liggen op menselijk handelen, ageing assets (met corrosie onder isolatie als eerste thema) en te late lekdetectie. Veiligheid Voorop is gevraagd om het kenniscentrum verder te ontwikkelen, dat o.a. zal bestaan uit een online kennisplatform. Met toekomstige gebruikers van het SDN kenniscentrum zijn daartoe in de afgelopen periode diverse workshops georganiseerd om de functionele eisen en specificaties voor dit online platform vast te stellen. Het verslag van dit project kunt u vinden op de website en zal met betrokken partners in SDN verband worden besproken om het online platform en het kenniscentrum verder vorm te geven.