SVV Jaarverslag 2019

SVV Jaarverslag 2019 -

Ook in het afgelopen jaar heeft de Stichting Veiligheid Voorop zich ingezet voor een veiligere (petro)chemische industrie. In het jaarverslag vindt u een overzicht van de activiteiten en de resultaten over 2019. De resultaten zullen met de aangesloten brancheorganisaties besproken worden om te bepalen of deze aanleiding geven tot aanvullende verbeteracties. Zie hier.