Tariefschorsingen met einddatum 31-12-2020

Tariefschorsingen met einddatum 31-12-2020 -

De Europese Commissie heeft een lijst (zie hier) beschikbaar gesteld met daarin een overzicht van de tariefschorsingen met einddatum 31 december 2020. 

Tariefschorsingen met einddatum 31 december 2020 waar op dit moment voldoende gebruik van wordt gemaakt (de niet ingevorderde douanerechten bedragen meer dan €15.000) worden aan het eind van het jaar automatisch met 5 jaar verlengd. Deze zijn in de lijst opgenomen met de toevoeging >=15 000/green. Indien u gebruik maakt van één van deze schorsingen hoeft u niets te doen. Deze schorsingen kunnen nog wel ter discussie worden gesteld, indien er in de tussentijd economische bezwaren worden geuit.

Tariefschorsingen met einddatum 31 december 2020 waar onvoldoende gebruik van wordt gemaakt (de niet ingevorderde douanerechten bedragen minder dan €15.000) komen – als er geen verlenging wordt aangevraagd – per 1 januari 2021 te vervallen. Deze schorsingen zijn in de lijst opgenomen met de toevoeging <15 000/red. Wanneer u echter gebruik maakt van één of meer van deze tariefschorsingen en ook verwacht jaarlijks minimaal € 15.000 op de invoerrechten te (gaan) besparen, kunt u een verlenging aanvragen. In dat geval kunt u vóór 7 april aanstaande het ingevulde verlengingsverzoek opsturen naar: h.s.weijer@minezk.nl

De eerstvolgende deadline voor het indienen van nieuwe aanvragen voor tariefschorsingen en –contingenten en amendementen is 1 juli 2020 (voor inwerkingtreding per 1 juli 2021).