Vijf Europese landen vragen om bewijs voor een brede PFAS-beperking

Vijf Europese landen vragen om bewijs voor een brede PFAS-beperking -

Duitsland, Nederland, Noorwegen, Zweden en Denemarken nodigen belanghebbenden uit om uiterlijk op 31 juli 2020 bewijsmateriaal en informatie over het gebruik van PFAS in te dienen. De vijf landen zijn overeengekomen een gezamenlijk REACH-beperkingsvoorstel op te stellen om de risico's voor het milieu en de menselijke gezondheid door de fabricage en het gebruik van een breed scala aan PFAS te beperken. Bedrijven die PFAS produceren of gebruiken, mengsels of producten met deze stoffen verkopen en bedrijven die alternatieven voor PFAS gebruiken, worden met name uitgenodigd om deel te nemen.
 
De nationale autoriteiten zullen het beperkingsvoorstel de komende twee jaar opstellen. Zodra het voorstel is ingediend, gaat het voor advies naar de wetenschappelijke comit├ęs van ECHA. Besluiten over REACH-beperkingen worden in de Europese Commissie genomen door de EU-lidstaten en door het Europees Parlement en de Raad onderzocht. De mogelijke datum van inwerkingtreding van deze beperking wordt verwacht in 2025. Zie hier.