Wijziging Omgevingsbesluit i.v.m. verplicht stellen financiële zekerheid

Wijziging Omgevingsbesluit i.v.m. verplicht stellen financiële zekerheid -

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een wijziging voor van het Omgevingsbesluit. De wijziging bevat een aanscherping van het instrument financiële zekerheid voor majeure risicobedrijven, waaronder Brzo-bedrijven. Voor deze bedrijven zal de geplande bevoegdheid voor het bevoegd gezag om bij vergunning financiële zekerheid op te leggen worden vervangen door een verplichting. Met de wijziging wordt ervoor gezorgd dat bedrijven met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen financiële zekerheid moeten stellen voor (het opruimen van) milieuschade na faillissement. Hiermee moet worden voorkomen dat de kosten daarvan ten laste van overheden en de samenleving komen in geval het bedrijf deze kosten zelf niet kan dragen. Het VHCP verzet zich al jaren tegen de verplichting van financiële zekerheidstelling en zal dan ook een uitermate kritische consultatiereactie indienen. Het VHCP heeft het initiatief genomen om namens de chemische keten met een reactie te komen en coördineert de inbreng. Zie hier voor de consultatie.