ADR 2021 gepubliceerd

ADR 2021 gepubliceerd -

De Europese overeenkomst voor het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (ADR) versie 2021 is gepubliceerd en is vanaf 1 juli verplicht. Het ADR wordt elke twee jaar gewijzigd. Gevaarlijke stoffen moeten vervoerd worden volgens regels/eisen van het ADR. Het ADR komt tot stand onder de paraplu van de Verenigde Naties. In het ADR staan de criteria voor gevaarsindeling van gevaarlijke goederen, vervoersvoorwaarden, eisen aan verpakkingen en tanks en procedures voor de verzending, inclusief etikettering en documentatie. Zie hier.