Advies Gezondheidsraad indeling MIBK

Advies Gezondheidsraad indeling MIBK -

De raad concludeert dat het bewijs beperkt is en adviseert methylisobutylketon te classificeren in gevarencategorie 2: stoffen die ervan verdacht worden kankerverwekkend te zijn voor mensen.
 
Ook heeft de Gezondheidsraad beoordeeld of er aanwijzingen zijn dat methylisobutylketon mutageen is. Daar zijn onvoldoende aanwijzingen voor. Daarom beveelt de raad aan om methylisobutylketon niet te classificeren als mutageen in geslachtscellen. Zie hier.