Arbeidsinspectie Programma Bedrijven met gevaarlijke stoffen in 2022

Arbeidsinspectie Programma Bedrijven met gevaarlijke stoffen in 2022 -

De Inspectie SZW heeft de doelen voor 2022 voor bedrijven met gevaarlijke stoffen uiteengezet in een speciaal programma. Het programma heeft als hoofddoel dat bedrijven de risico’s van gevaarlijke stoffen zodanig beheersen dat er geen zware ongevallen meer optreden en werknemers geen gezondheidsschade oplopen door blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Het streven is dat alle werkgevers aantoonbaar hun verantwoordelijkheid nemen om werknemers beter te beschermen tegen de risico’s van procesonveiligheid, blootstelling aan CMRS-stoffen, stralingsbronnen en biologische agentia. Bij Brzo-bedrijven en overige (chemische) bedrijven richt het programma zich op de procesveiligheid en de bestrijding van acute en chronische blootstellingrisico’s aan gevaarlijke stoffen. Doelen die uiteengezet zijn in het programma zijn onder meer:

  • het uitvoeren van ongeveer 1200 inspecties op het gebied van chronische blootstelling gevaarlijke stoffen (zoals dieselmotoremissie), waarvan 180 bij Brzo-bedrijven;
  • minimaal 220 inspecties gericht op ioniserende straling;
  • inspecties bij bedrijven in de branche gieterijen en smelterijen (uit eerdere verkenning is gebleken dat blootstelling aan gevaarlijke stoffen onvoldoende wordt beheerst);
  • deelnemen aan minimaal 90% van de geplande gezamenlijke inspecties in Brzo+-verband;
  • gerichte inspecties uitvoeren bij ten minste 50 bedrijven met procesveiligheidsrisico’s die niet Brzo-plichtig zijn;
  • in Brzo+-verband een onderzoek starten naar verouderde procesveiligheidsapparatuur en acties uitzetten om dit onderwerp op de agenda te houden bij Brzo-bedrijven en de betrokken brancheverenigingen;
  • op basis van de resultaten van een enquĂȘte onder bedrijfsartsen (2021) inzetten op gezamenlijke interventies om aandacht voor blootstelling aan gevaarlijke stoffen te verbeteren. Zie hier.