Beantwoording vragen over strategie voor duurzame chemische stoffen

Beantwoording vragen over strategie voor duurzame chemische stoffen -

Staatssecretaris Van Veldhoven heeft vragen beantwoord van de Eerste Kamer over de strategie voor duurzame chemische stoffen (oftewel de Chemical Sustainability Strategy) van de Europese Commissie. De staatssecretaris benadrukt dat Nederland een belangrijke rol heeft gespeeld om te komen tot de grote ambities van de strategie. Daarbij besteedt ze in het bijzonder aandacht aan het voorgestelde early warning system dat ervoor moet zorgen dat tijdig maatregelen kunnen worden getroffen wanneer wordt ontdekt dat een stof extra risico’s kan opleveren voor gezondheid of milieu.
 
Het is nu aan de EC om spoedig met uitwerking van de strategie te komen. Haar inzet is om de EC actief bij te staan bij het snel en gedegen uitwerken en implementeren ervan. Een van de eerste voorstellen zal gaan over het versterken van de uitvoeringspraktijk en financiering van ECHA. Nederland vindt dit ook belangrijk en ziet uit naar dit voorstel. Zie hier.