Beleidsregels boeteoplegging Arbowetgeving gewijzigd

Beleidsregels boeteoplegging Arbowetgeving gewijzigd -

Per 9 februari 2022 zijn de Beleidsregels boeteoplegging Arbowetgeving gewijzigd. De belangrijkste wijziging is de verandering op het gebied van gevaarlijke stoffen, waarbij de boetes zijn verhoogd.
Werkt een bedrijf met gevaarlijke stoffen (producten) dan dient het een risico-inventarisatie en evaluatie (RIE) daarvan te hebben gemaakt. Indien een bedrijf wel over een RIE beschikt, maar ontbreekt het item “gevaarlijke stoffendeel” dan wordt meteen een boete opgelegd van de 5e categorie (in 2022 is dat € 5000,-). Er wordt dus geen waarschuwing meer gegeven. Dat geldt ook indien niet is voldaan aan het bepaalde in de andere leden van artikel 4.2 leden 1 t/m 5 van het Arbobesluit. Zie hier.